Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPRU1007 PRU1b Muntlig kommunikation 2 op
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan työelämän eri tilanteissa, esim. puhelimessa, työpaikkahaastatteluissa, kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa argumentoida, esiintyä sekä keskustella taloudellisista aiheista. Taso B1-B2

Sisältö

Keskustelu- ja esiintymisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kukin opiskelija laatii ja pitää puheen opettajan ohjeiden mukaan. Suullinen pienryhmätentti pidetään lukukauden lopussa erikseen sovittavana aikana. Tentti arvostellaan asteikolla tyydyttävä (2) / hyvä (4) ja määrää tutkintotodistuksessa näkyvän valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavan toisen kotimaisen kielen suullisen taidon arvosanan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Valtionhallinnon kielitutkintoa vastaava toisen kotimaisen kielen suullinen taito (suullinen tentti) arvostellaan asteikolla tyydyttävä (2) / hyvä (4).

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vsk. III-IV (3 ryhmää)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opintomoniste.

Lisätietoja

Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Tutkintotodistuksessa näkyvä valtionhallinnon kielitutkintoa vastaava toisen kotimaisen kielen suullisen taidon arvosana tallennetaan koodilla KPRU1009.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.