Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPRU1006 PRU1t Affärskommunikation, täydentävä opetus 2 op
Vastuuhenkilö
Olli-Pekka Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lauseenmuodostuksen ja perusviestinnän kannalta oleellisen kieliopin parantaakseen suoritusmahdollisuuksiaan kaikille yhteisissä opintojaksoissa. Taso A2-B1.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan ruotsin keskeisiä rakenteita sekä laajennetaan taloussanaston osaamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tunneilla 80 %:n läsnäolo, ylimääräisiä poissaoloja ei voi korvata tekemällä lisätehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-2. vsk. periodit I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Opintomoniste. Materiaali on saatavilla verkkolevyllä \\utu.fi\verkkolevyt\TSE-Opinto\Pori\2016-2017. Luentomateriaalit tulee olla 1. luentokerralla mukana tulostettuna.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä yo-kirjoituksissa tai joiden arvosana on alempi kuin magna cum laude approbatur. Kurssi tukee vahvasti ruotsin pakollisten opintojaksojen menestyksekästä suorittamista. Opintojakson voi sisällyttää joko KTK-tutkinnon kielten ja liikeviestinnän opintoihin tai KTK/KTM-tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä kaikki valituiksi tulleet eivät aina aloita kurssia. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.