Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3009 PJOS4 Syventävä erikoistumisjakso 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Kirsi Liikamaa, Hannele Seeck, Annika Blomberg, Essi Saru, Markus Kantola

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan valitsemassaan johtamisen ja organisoinnin keskeisessä aihepiirissä.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy valitsemaansa johtamisen ja organisoinnin aihepiiriin kirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija valitsee yhden erityisteemoista A, B, C, D tai E ja suorittaa valitsemansa erityisteeman mukaisen kokonaisuuden itsenäisellä opiskelulla ja kirjatentillä.

Vaihtoehto A: Strateginen johtaminen (Kirsi Liikamaa)
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä strategisesta johtamisesta.

Vaihtoehto B: Strateginen henkilöstöjohtaminen (Seeck, Saru)
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä strategisesta henkilöstöjohtamisesta.

Vaihtoehto C: Organisaatiokäyttäytyminen (Seeck, Saru)
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä organisaatiokäyttäytymisestä ja johtajuuden psykologisesta ulottuvuudesta, sekä työhyvinvoinnista ja sen merkityksestä organisaatiossa.

Vaihtoehto D: Organisaatioteoriat ja organisaatioiden sosiaalinen vastuu CSR (Satama)
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä organisaatioteorioista ja organisaatioiden sosiaalisesta vastuusta.

Vaihtoehto E: Toisinajattelua johtamisesta (Blomberg)
Erityisteeman tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä johtamisen ja organisoinnin kysymyksistä tarjoamalla niihin uudenlaisia tarkastelutapoja muun muassa yhteiskuntateorioiden, filosofian ja kriittisen teorian parista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelijan tulee mainita erikoistumisalueensa (A, B, C, D tai E) tentti-ilmoittautumisen lisätiedoissa.
Tentti suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa. Opiskelija ottaa yhteyttä valitsemansa vaihtoehdon vastuuhenkilöön ja sopii tentin ajankohdasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto A:n Strateginen johtaminen (Kirsi Liikamaa) kirjallisuus:

1. Pettigrew, A. M., Thomas, H. and Whittington, R. (2002) The handbook of strategy and management.  London: Sage Publications Ltd.

2. Paroutis, S.,  Heracleous, L.,  Angwin,  D. (2013). Practicing Strategy: Text and Cases. ISBN-13: 978-1849207508, Sage Publications Ltd.

Vaihtoehto B:n strateginen henkilöstöjohtaminen (Seeck, Saru) kirjallisuus:

1. Boxall, P. and Purcell, J. (2008) Strategy and Human Resource Management. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

2. Boxall,P., Purcell, J. and Wright, P. (2007) The Oxford Handbook of Human Resource
Management. Oxford: Oxford University Press.

3. Ulrich, D. and Brockbank, W. (2005) The HR Value Proposition. Boston: Harvard Business School Press.

Vaihtoehto C:n Organisaatiokäyttäytyminen (Seeck, Saru) kirjallisuus:

1. Ott, J., Steven, S. J. and Simpson, R. B. (2008). Classic readings in organizational behavior. 4th ed. Wadsworth Publishing.

+ 20 englanninkielistä tieteellistä aikakausikirja-artikkelia (tiedot kurssin Moodle-sivulla)

Vaihtoehto D:n Organisaatioteoriat ja organisaatioiden sosiaalinen vastuu CSR (Kantola) kirjallisuus:

1. Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö: organisaatiotieteellisen ympäristötutkimuksen ongelmista... , Kallio, Tomi J. (2004), 951-564-167-5.

2. Organizational change for corporate sustainability a guide for leaders and change agents of the future. Dunphy, Dexter C.; Griffiths, Andrew & Benn, Suzanne (2007),9780415393300.

3. Artikkelikokoelma, joka sisältää 12 tieteellistä aikakausikirja-artikkelia.

Vaihtoehto E:n Toisinajattelua johtamisesta (Blomberg) kirjallisuus:

1. Pyykkönen, Miikka & Kauppinen, Ilkka (toim.) (2015) 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria, Gaudeamus (soveltuvin osin). Verkkokirja. Soveltuvin osin (ilmoitetaan kurssin alussa).

2. Sulkowski, Lukasz (2013) New horizons in management sciences, Volume 2: Epistemology of management, luvut 1 ja 11. Verkkokirja.

3. Tsoukas, Haridimos & Chia, Robert (eds.) (2011) Research in the sociology of organizations, Volume 32: Philosophy and organization theory. (Soveltuvin osin) Verkkokirja. Luettavaksi tulevat seuraavat luvut:

  • Tsoukas & Chia: Introduction: Why Philosophy matters to organization theory.
  • Adler, Paul: Marxist philosophy and organization studies: Marxist contributions to the understanding of some important organizational forms.
  • Nayak, Ajit & Chia, Robert: Thinking becoming and emergence: process philosophy and organization studies
  • Bechara, John & Van de Ven, Andrew: Triangulating philosophies of science to understand complex organizational and managerial problems.

4. Artikkelikokoelma, joka sisältää 8 tieteellistä aikakausikirja-artikkelia.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso P023009 PJOS4.
Vaihtoehto A:n Strateginen johtaminen (Liikamaa): Periodit I ja II
Vaihtoehto D: Organisaatioteoriat ja organisaatioiden sosiaalinen vastuu CSR (Satama): Periodit I ja II
Vaihtoehto E: Toisinajattelua johtamisesta (Blomberg): Periodit III ja IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.