Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KPSA1014 PSA1Bb Kirjallinen liikeviestintä 2 op
Vastuuhenkilö
Teija Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Opintojakson laajuus 2 op lukuvuonna 2017-2018 ja 1 op lukuvuonna 2016-2017.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Lisäksi opiskelija hallitsee kirjallisen liikeviestinnän perusteet ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä. Taso B1.

Sisältö

Opintojaksolla kirjoitetaan mm. CV, tarjouspyyntö, tarjous ja tilaus. Täydennetään osaamista syventävien kielioppiharjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 0 t 24 t

Ohjattu työskentely verkossa, 24 t.
Kurssin suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssiharjoitusten tekeminen verkossa ohjatusti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Sähköinen tentti
Kurssin itsenäinen suorittaminen Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. periodi III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2017-2018:
1. Opettajan laatima Moodle-materiaali.

2016-2017:
1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN: Deutsch im Berufsleben, kpl 6, Edita, Helsinki (2008), 978-951-37-4798-5
2. Opettajan laatima Moodle-materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.