Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0055 yPEDA p3 Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tutkijatohtori Hanna Nori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yliopisto-opetukseen ja oppimiseen vaikuttavia rakenteellisia, kulttuurisia, historiallisia sekä poliittisia tekijöitä omassa työssään ja osaa hyödyntää niitä oman opetustyönsä kehittämisessä.

Sisältö

- opetustyön reunaehdot yliopistossa
- yliopistopedagogiikan filosofinen idea
- yliopiston opettajien ja opiskelijoiden kulttuurit
- yliopisto-opiskelijan erityispiirteet
- sukupolvet ja akateeminen identiteetti
- monikulttuurisuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 79 t 0 t
Seminaari 18 t 0 t

Teemaseminaareissa käsitellään opintojakson alussa ilmoitettavan kirjallisuuden ja artikkelien pohjalta opintojakson teemoja. Jakso sisältää oman opetustyön ohjattua harjoittelua 1 op opintojakson yPEDA a1 periaatteiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö tehdään pienryhmässä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla 1-5 (seminaarityö)

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Yliopistopedagogiikka 2 (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos