Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0056 yPEDA p4 Opetustyön ajankohtaiset haasteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: erikoistutkija Matti Lappalainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään itselleen ajankohtaisella opetustyön osa-alueella tai tieteenalalla.

Sisältö

Opiskelijan kehittymisen kannalta ajankohtainen aihe. Soveltuvia koulutuksia ovat esim. opetuksen kehittämiseen, opettajatuutorointiin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä vieraalla kielellä opettamiseen liittyvät koulutukset. Näistä on lukukausittain lisätietoa yliopiston henkilöstönkehittämisen kurssitarjonnassa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely 133 t tai seminaarit. Opintojaksolla osallistutaan yliopistoissa tai omassa oppiaineessaan järjestettäviin pedagogista kehitystä tukeviin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Osa opintojaksosta on mahdollista suorittaa myös erikseen sovittavalla esseellä tai resurssien salliessa osallistujille räätälöidyllä opintojaksolla tai muulla työskentelyllä. Itsenäisen työskentelyn lisäksi jaksoon voi kuulua esim. opintopiiri, luento-opetusta tai seminaari. Lisätietoja toteutuksesta ja kurssitarjonnasta tutkijatohtori Hanna Norilta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Todistus henkilöstökoulutuksesta TAI essee TAI seminaari + luento-/oppimispäiväkirja TAI luentopassi.

Opintojakson suorituksesta sovitaan etukäteen henkilökohtaisesti yliopistopedagogiikan tutkijatohtorin kanssa. Jakso rakentuu kullakin opiskelijalla eri tavalla riippuen siitä, minkälaisia suorituksia hän haluaa tähän jaksoon sisällyttää.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Yliopistopedagogiikka 2 (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos