Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0012 PMAS13 Markkinoinnin tutkimus tänään 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Yliopiston lehtori Joachim Ramström ja Jaana Tähtinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
PMA2 Service Marketing tai MA033150 MAS9/KVS55 Developing Service Business ja PMAS2 Markkinoinnin teoriat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa markkinoinnin uusimmat tieteelliset koulukunnat ja nousevat teema-alueet ja metodit. Hän osaa arvioida ja rakentavasti kritisoida tieteellistä tutkimusta ja toimia tiedeyhteisön nuorena jäsenenä. Hän ymmärtää tutkimuksen julkaisuprosessin vaiheet ja niiden tiedeyhteisöllisen luonteen.

Sisältö

Markkinoinnin tieteenalan ja sen metodologian nykysuuntaukset, Porin yksikön markkinoinnin tutkimuksen teemat, tieteellisen tutkimustiedon prosessi, tutkimusyhteisön jäsenyys sekä argumentointi ja kriittisyys tutkimustyössä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 6 t
Seminaari 10 t 0 t

Luento-opetus 8 t (josta verkossa 6 t), tutkimusseminaarit 6 t, seminaari 4 t, luento- ja oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osa luento-opetuksesta, tutkimusseminaareista ja verkkoluennoista voi olla englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk, I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lusch, R. F. - Vargo, S. L. (2014). The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate, and directions. Routledge.

2. Gummerus, J - Koskull von, C (2015) The Nordic School - Service Marketing and Management for the Future. http://hdl.handle.net/10138/156531 (selected chapters)

3. Artikkelipaketti, luennoitsijoiden valinnan mukaan

4. Tutkimusseminaareissa esitettävät käsikirjoitukset

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.