Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA0011 PMA41/PLR38/PJO38 International Business 5 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopiston lehtori Joachim Ramström ja oppiaineiden vastuuhenkilöt Teemu Haukioja (taloustiede), Anu Lähteenmäki-Uutela (yritysjuridiikka), Harri Virolainen (johtaminen ja organisointi), NN (yrittäjyys), Esa Puolamäki (laskentatoimi ja rahoitus)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

After finalizing the course, students recognize the main aspects of global business environment and the effects on SMEs and their internationalization. Students recognize the possibilities and challenges that internationalization brings and can choose suitable solutions for those challenges.

Sisältö

The need for SME internationalization and its possibilities and strategies. The legal and economic foundations of EU integration. International business ethics, multicultural marketing and management & organization aspects. Through team work, the students will familiarize themselves with the challenges of internationalization and the ways of solving them. The course focuses on SME perspective.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 4 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Lecutures 20 h, of which video lectures 4 h, team work guidance 2 h, seminars for presenting the team work reports 6 h, and individual study 107 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1st year, IV period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Keillor B. (2012) Winning in the Global Market; A Practical Guide to International Business Success [e-book]. Praeger, Santa Barbara, Calif. Available from: eBook Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA.

2. Article collection and online material provided by the instructors and collected as a part of the team work.

Lisätietoja

The class of 2015 and former classes may include this course only in Marketing studies.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.