Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR2024 PYR11/PJO20/PMA43 Identification and Evaluation of Entrepreneurial Opportunities 5 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
Inna Kozlinska
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
PYRY1 or a similar course or basics of entrepreneurship

Osaamistavoitteet

After completing the course the student understands what an entrepreneurial opportunity is, and from where and how entrepreneurial opportunities are discovered or created. The student is familiar with different ways to produce and identify entrepreneurial opportunities and knows how to assess their feasibility. The course gives the students experience-based knowledge of their own enterprising behavior and related strengths. After completing the course assignment the student knows how to develop and assess new entrepreneurial opportunities and how to develop their own enterprising behavior.

Sisältö

The course includes interactive lectures and individual and team assignments linked to identification of entrepreneurial opportunities. The course also includes e-lectures and related assignments on the e-learning platform. In the practical student assignment students will experiment with identifying new opportunities during one day assignment, and will present the results in an interactive seminar. The students will submit an individual reflection report based on the group assignment.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 6 t
Ryhmätyöskentely 8 t 0 t
Seminaari 3 t 0 t
Harjoitukset 0 t 12 t

Lectures 10 h, E-lectures 6 h, E-exercises 12 h, Group assignment 8 h, Seminar 3h
Notice! The course includes an intensive week with an 8 h group assignment and 3h seminar with group presentations. Participation in the Group assignment during one day plus the group presentations in the seminar are obligatory.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi

Participation in lectures and assignments (individual assignments and reports).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2-5th year, II period

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Read, S., Sarasvathy, S., Dew, N., Wittbank, R., Ohlsson, A.-V. (2011) Effectual Entrepreneurship. Routledge. ISBN 978-0-415-58644-3.

2. Other materials assigned by the teacher.

Lisätietoja

Participation in the Group assignment during one day plus the group presentations in the seminar are obligatory.
This course is equivalent to the previous course PYRm11/PJOm20 Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Markkinointi sivuaineena (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yrittäjyyden opintojaksot (Yrittäjyys, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.