Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYR0003 PYR22 Social Entrepreneurship 5 op
Vastuutaho
Yrittäjyys, Pori
Vastuuhenkilö
NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

The student recognizes entrepreneurship as a social phenomenon that is connected to both time and place. The student knows what social entrepreneurship means and how it compares to commercial entrepreneurship. The student understands how social challenges can be addressed with entrepreneurship. The student is able to identify different types of social enterprises and their challenges, and compare social entrepreneurship with corporate social responsibility. The student is able to identify a social problem and plan social entrepreneurship venture.

Sisältö

The literature will inform about the different ways to understand social entrepreneurship. The students analyse and report on one social enterprise of their choice. The students learn from corporate social responsibility and corporate philantrophy and compare them to social entrepreneurship. The students identify a social challenge of their choice and plan a social venture.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 2 t
Itsenäinen työskentely 0 t 18 t
Seminaari 3 t 0 t
Harjoitukset 0 t 18 t

The course consists of e-lectures and individual assignments on the e-learning platform. In the final seminar each student is asked to report on their learning based on the readings and the course themes will be discussed. Participation in the seminar is obligatory.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Essay/s and excercise/s (3 ECTS) + examination on the course literature (2 ECTS).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2nd - 5th, The course will not be offered during 2017-2018.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Articles on the course themes

2. Handbook of research on social entrepreneurship / edited by Alain Fayolle, Harry Matlay.  Fayolle, Alain. ; Matlay, Harry. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, cop. 2010. (E-book available)

Lisätietoja

The course is equivalent to the course PYYR2025 PYR22 Yhteiskunnallinen yrittäjyys.

Participation in the final seminar is obligatory.

The course will not be offered during 2017-2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Yrittäjyyden opintojaksot (Yrittäjyys, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Ennakointi ja kestävä kehitys (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.