Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043110 KTS15/TKMS2/LRS24 Soveltava aikasarjaekonometria 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Elias Oikarinen
Edeltävät opinnot
Ekonometria I tai vastaava ekonometrian peruskurssi.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä taloustieteessä käytettyihin aikasarjamalleihin ja niiden analyysimenetelmiin.

Sisältö

Aikasarjamallien ja niiden analyysimenetelmien sovellukset erityisesti rahoituksen taloustieteen alueella. Kurssin painopiste on aikasarjamenetelmien empiirisessä soveltamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentin ohella empiirinen harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2017-18.

Ks. korvaava kurssi TK083021 TKMS2 Soveltava aikasarjaekonometria

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Analysis of Financial Time Series, 2. painos, John Wiley & Sons., Tsay, Ruey S. (2005), 0471690740.

2. Applied Economic Time Series, John Wiley & Sons., Enders, Walter (2004), 0471230650.

3. Economic Analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Greene, William H. (2002), 0130661899.

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson TK083004 TKMS2/LRS24 tai LT013055 LRS24/TKMS2 tai KT043008 KTS6/TKMS2/LRS24 Ekonometria II , hän ei voi suorittaa jaksoa KT043110 KTS15/TKMS2/LRS24 Soveltava aikasarjaekonometria.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso TK083004 TKMS2/LRS24 ja LT013055 LRS24/TKMS2 ja KT043008 KTS6/TKMS2/LRS24.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet