Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1005 P4 POLIITTISET JÄRJESTELMÄT 5 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Rauli Mickelsson
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa poliittisten järjestelmien tutkimuksen peruslähtökohdat sekä tuntee suomalaisen ja eurooppalaisten poliittisten järjestelmien perusrakenteet ja erot.

Sisältö

Poliittisten järjestelmien tutkimuksen perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä kirjallisena tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wiberg, M.: Politiikka Suomessa

Crepaz, M. & Steiner, J.: European Democracies (8. laitos)

Wasserman, G.: The Basics of American Politics (15. laitos)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet