Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1176 P5 JOHDATUS KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN 5 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
kv yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kansainvälisten järjestöjen, konfliktien, ulkopolitiikan, diplomatian, globaalin talousjärjestelmän ja globalisaation merkityksen oppiaineen perinteisen ytimen näkökulmasta. Opiskelija kykenee analysoimaan ko. ilmiöitä kriittisesti ja analyyttisesti.

Sisältö

Perusteet kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja ilmiöistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Opintojakso suoritetaan luentokurssina. Luentokurssin aikataulu ilmenee oppiaineen opetusohjelmasta.
SIVUAINEOPISKELIJAT: Opintojakso tentitään yhtenä kirjallisena tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Sivuaineopiskelijat: Kurssi tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit sivuaineopiskelijat:

Pakollinen:

Nye, J.: Understanding International Conflicts (6. tai 7. laitos)

Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista:

Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies

Hudson, V.: Foreign Policy Analysis

Held, D. & McGrew, A.: Globalization and Anti-Globalization. Beyond the Great Divide (2. laitos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet