Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1523 A1 POLITIIKAN TEORIA 4 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Antti Pajala
Edeltävät opinnot
Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Kurssin vaativuustaso olettaa valtio-opin perusopintojen tietotason.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu normatiivisen politiikan teorian keskeisiin käsitteisiin.

Sisältö

Normatiivisen politiikan teorian peruslähtökohdat

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso tentitään yhtenä tenttinä opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hylätty - 1 - 5. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisesta teoksesta hyväksyttyä arvosanaa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heywood, A.: Political Theory. An Introduction (3. laitos)

Herne, K.: Mitä oikeudenmukaisuus on?

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet