Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PSYK3492 Evolutiivinen seksuaalipsykologia ja seksuaalivalinta 2 ECTS
Vastuutaho
Psykologia
Vastuuhenkilö
Markus Rantala

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvä kuva siitä mitä on evolutiivinen seksuaalipsykologia tieteenä ja miksi sen antamat selitykset seksuaalikäyttäytymisellemme ovat ylivertaisia perinteiseen seksuaalipsykologiaan verrattuna. Opiskelija myös ymmärtää ihmisen ja muiden eläinten parinvallinnan perusteet.

Sisältö

Kurssilla käydään lävitse ihmisen seksuaalipsykologian perusteet evolutiivisesta näkökulmasta sekä seksuaalivalinnan perusteet ihmisellä ja muilla eläimillä. Kurssilla käsitellään mm. sitä miksi on olemassa seksuaalista lisääntymistä, miksi on olemassa eri sukupuolia, miten sukupuolet eroavat toisistaan, miksi homoseksuaalit ovat olemassa, millä perustein eläimet valitsevat pariutumiskumppaninsa ja monia muita keskeisiä kysymyksiä seksuaalivalinnan ymmärtämiseksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Psychology and Speech-Language Pathology
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Psychology and Speech-Language Pathology
Psychology
Speech-Language Pathology