Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0059 In vitro diagnostiikka -tuotteen kehityskaari 3 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: BTEK3560 In vitro -diagnostiikan perusteet tai BKEM5111 Biotekniikka 2, suositellaan myös BTEK1041 In vitro diagnostiikan jatkokurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys asioista, jotka tulee huomioida in vitro diagnostiikka (IVD) -alalla tutkimusvaiheessa, ja siitä miten ne vaikuttavat mahdolliseen tuotekehitysvaiheen toteutukseen IVD-teollisuudessa. Opiskelija tuntee tuotekehitysprojektien eri vaiheet ja toiminnot mukaan lukien tuotevaatimusten ja -spesifikaatioiden määrittäminen, aikatauluttaminen, toimeenpaneminen, hallinnointi, riskianalyysi, regulatorinen hyväksyntä ja siirtyminen tuotantoon. Opiskelija tuntee IVD-direktiivin tärkeimmät osat ja hänellä on yleiskuva muista säännöksistä, jotka täytyy ottaa huomioon IVD-tuotetta kehitettäessä.

Sisältö

Kurssi kattaa IVD-tuotteen kehitysprosessin konseptista tuotteen hyväksyntään ja tuotantoon. Lisäksi käsitellään valmiita kaupallisia IVD-tuotteita ja niiden valmistusta. Tiettyjä tuotekehitystapauksia käytetään esimerkkeinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentti ja muut mahdolliset tehtävät, pakollinen läsnäolo.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina, seuraavan kerran keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences