Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT015030 LRJ3 Erikoistumisosa 2–10 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
ohjaava professori

Osaamistavoitteet

Jatko-opiskelijan tietojen syventäminen henkilökohtaisen erikoistumisen mukaisella laskentatoimen ja rahoituksen erityisalueella. Opintojakso voidaan suunnata osittain myös vahvistamaan opiskelijan metodologista tai metodista osaamista.

Sisältö

Sisältö määrätään erikseen kullekin jatko-opiskelijalle: 1. Ajankohtaisia artikkeleita 2. Kirjallisuutta 3. Muu erityissuoritus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso tai osa siitä on edellytysten täyttyessä mahdollista korvata a) yliopistotasolla annetulla opetuksella, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä (enintään 6 op); b) kansainvälisillä vierailuilla (enintään 6 op); ja/tai c) alustuksilla/abstrakteilla/papereilla kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa (enintään 6 op). Em. suoritteista ja niiden mahdollisesta hyväksiluvusta tulee sopia etukäteen ohjaavan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Accounting and Finance
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law