Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ055001 YJJ1 Oikeustieteen teoria ja historiallinen kehitys 8 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan tietämystä oikeustieteen historiallisesta kehityksestä sekä oikeushistoriallisten tietojen hyväksikäytöstä oikeudellisessa tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakson kirjallisuus pitää sisällään kattavan kuvan oikeuden historiasta ja sen kehityksestä.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Europeiska rättens historia några huvudlinjer, 1 - 2, Anners, Erik (1974), 911877571-3.
2. Oikeuden ratio ja voluntas, Tuori, Kaarlo (2007), 978-951-0-32960-3.
3. Tutkimuksen metodivalinnan perusteella erikseen sovittava kirjallisuus.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos