YJ055005 YJJ4 Erikoistuminen jollekin yritysjuridiikan osa-alueelle 8 ECTS
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota syvälliset tiedot opiskelijan tutkimusteemakseen valitsemasta tai siihen liittyvästä kauppaoikeuden osa-alueesta.

Sisältö

Opintojakson kirjallisuus sisältää syventävää kirjallisuutta jostakin kauppaoikeuden osa-alueesta.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Opintojakso tai osa siitä on edellytysten täyttyessä mahdollista korvata a) yliopistotasolla annetulla opetuksella, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä (enintään 6 op); b) kansainvälisillä vierailuilla (enintään 6 op); ja/tai c) alustuksilla/abstrakteilla/papereilla kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa (enintään 6 op). Em. suoritteista ja niiden mahdollisesta hyväksiluvusta tulee sopia etukäteen ohjaavan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Accounting and Finance
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law