Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK085003 TKMJ3 Tilastotieteen teoriaa ja menetelmiä 8 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä tilastotieteen moderniin teoriaan ja menetelmiin erityisesti taloustieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen.

Sisältö

Tarkempi sisältö ja kirjallisuus sovitaan tapauskohtaisesti.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Esseitä ja harjoitustöitä opettajan ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mathematical statistics for economics and business, Springer-Verlag, Mittelhammer, Ron C. (1999), 0387945873.
2. Bayesian data analysis, 2. painos, Chapman and Hall, Gelman Andrew .../et al. (2003), 158488388X.
3. Applied multivariate statistical analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Johnson, Richard A.; Wichern, D.W. (2002), 0130925535.
4. Econometric analysis, 5. painos, Prentice-Hall, Greene, William H. (2002), 0130661899.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos