Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1123 Rakennegeologia 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Timo Kilpeläinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Yleiskuvaus

Rakennegeologia käsittelee Maan kuoren deformaatiorakenteita - millaisia ne ovat, miten ja miksi niitä syntyy. Kuoren rakenteilla on merkitystä useimmissa kallioperägeologisissa tutkimuksissa, esimerkkeinä malmigeologia, kallioperäkartoitus ja yhdyskuntarakentaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kivien rakenteiden merkityksen maankuoren yleisen geologisen kehityksen kannalta. Hän osaa tulkita rakenteita ja tehdä johtopäätöksiä rakenteiden syntyyn vaikuttaneista fysikaalisista prosesseista. Lisäksi opiskelija ymmärtää tektonisia prosesseja ja osaa tulkita tektonisia tapahtumia kivissä nähtävien deformaatiorakenteiden perusteella.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tavallisimmat deformaatiorakenteet, rakennegeologiset tutkimusmenetelmät ja geometriset ja kinemaattiset analyysit. Lisäksi kurssilla käsitellään erilaisten deformaatiorakenteiden kehitystä ja yhteyttä laattatektonisiin prosesseihin. Lisäksi kurssiin kuuluu harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt arvioidaan numerolla 0-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, kurssimoniste

Lisätietoja

Kurssilla opittua harjoitellaan kenttäkurssilla GEOL4518 Field course (Precambrian rocks), 2 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet