Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1121 Geologiset tutkimusmenetelmät II 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Markku Väisänen, Pietari Skyttä, Eila Hietaharju

Osaamistavoitteet

Polarisaatiomikroskoopin käyttö ja mineraalien tunnistus mikroskoopilla; raekokomääritykset, Suomen kallioperän yleispiirteisiin tutustuminen maastossa

Sisältö

Käytännön harjoituksia polarisaatiomikroskoopin käytössä; maaperäkerrostumien havainnointi, näytteenotto, kenttämittaukset, analysointi ja aineiston käsittely; ekskursio kallioperäkohteille eteläisessä Suomessa. Osa harjoituksista lähiopetuksena, osa itsenäisesti tehtäviä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet