Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4560 Kallioperäkartoituksen peruskurssi 1 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Pietari Skyttä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kallioperäkartoituksen perustaitojen oppiminen; kartoitusta edeltävä aineistoihin tutustuminen ja analysointi, kartoitussuunnitelman teko, kartoitushavainnot, kartan ja siihen liittyvän selityksen laatiminen. Kurssi syventää mm. kursseilla "GEOL1118 Geologiset tutkimusmenetelmät", "GEOL 1123 Rakennegeologia" ja "GEOL45212 Kallioperägeologian perusteet" opittuja asioita ja luo pohjaa 2. opintovuoden kevään kurssille "GEOL4518 Field course (Precambrian rocks)"

Sisältö

Kartoitusta valmistavat ennakkotehtävät ja niihin liittyvät johdantoluennot, ohjattu kallioperähavainnointi paljastumalla, itsenäinen kartoitustehtävä lähialueella (muutama kymmenen havaintokohdetta kävely-/pyöräilyetäisyydellä yliopistolta; yksi täysimittainen kenttäpäivä), havaintoaineiston vertaaminen aiempiin kartoitustuloksiin, johtopäätösten tekeminen, kartan laatiminen aiemmin saatavilla olevien aineistojen ja omien havaintojen perusteella, karttaan liittyvän poikkileikkauksen ja stereografisten projektioiden laatiminen, työn raportointi.

Toteutustavat

Johdantoluennot, kartoitushavainnot maastossa ohjatusti ja itsenäisesti, opastusta havaintoaineiston työstöön ja yhteenvetoon, palautetilaisuus

Opetuskieli

suomi

Englanti ja ruotsi tarpeen mukaan, kirjalliset

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustehtävän suorittaminen ja tulosten raportointi annettujen vaatimusten mukaan

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyössä laadittavan kartan ja sitä tukevien aineistojen perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet