Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt 5 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Eila Hietaharju
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
6 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan, jolloin etuoikeus on geologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin käytyään geokemiallisen tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin vaiheet käytännössä toteutettavan tutkimusprojektin kautta. Opiskelija saa käsityksen geokemiallisen tausta-aineiston laajuudesta ja käytettävyydestä sekä aineiston tilastollisesta käsittelystä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään geokemiallisen tutkimuksen suunnitteluun, geokemialliseen näytteenottoon (sedimentti- ja vesinäytteet), näytteen edustavuuteen, näytteen esikäsittelyyn, analyysimenetelmiin ja geokemiallisten tulosten tarkasteluun.

Toteutustavat

Luennot (6-8h), maasto- ja laboratoriotyöt, tulosten käsittely ja raportointi ryhmissä, seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Loppuraportti ja tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lopputentin perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet