Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
GEOL1126 Magmapetrologian perusteet 4 op
Vastuutaho
Geologia
Vastuuhenkilö
Markku Väisänen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään kuinka osittainen sulaminen tapahtuu vaipassa ja maan kuoressa ja kuinka eri sulat differentioituvat ja muodostavat erilaisia kivilajeja.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kivisulan muodostumiseen, liikkumiseen ja kiteytymistä sääteleviin fysio-kemiallisiin prosesseihin, magmakivien luokitteluperusteisiin, magma- ja magmakivi-tyyppeihin sekä niiden ja laattatektonisiin ympäristöihin. Kurssiin sisältyy myös opiskelijoiden pitämä seminaari valituista aiheen teemoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet