XSTL1001 JOHDATUS KAUPUNKITUTKIMUKSEEN 2 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila

Osaamistavoitteet

Antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin ja tutustuttaa alan peruskäsitteisiin.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kaupunkitutkimuksen muotoutumista omaksi tutkimussuunnakseen. Kurssilla esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä eri oppiaineiden lähestymistapoja kaupunkitutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot 18 h ja Moodlessa jaettavien artikkelien tenttiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköisenä Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
Department of Social Research
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology