XSTL1002 TEEMASEMINAARI 4 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Sampo Ruoppila
Edeltävät opinnot
Suoritettuna vähintään 10 op kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja.

Osaamistavoitteet

Syventää opiskelijoiden näkökulmaa heidän oman kiinnostuksensa mukaisiin kaupunkitutkimusaiheisiin

Sisältö

Kukin opiskelija laatii yhden suppeahkon kirjallisuuskatsaus-tyyppisen seminaariesitelmän ja esittelee sen muille. Esitelmistä käydään yhteinen keskustelu.

Toteutustavat

Yhden lukukauden kestävä seminaari, jossa on läsnäolopakko.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Yhden oman seminaariesitelmän pitäminen, yhden esitelmän opponointi ja muiden esitelmien aktiivinen kommentointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyödynnetään yliopiston kirjaston artikkelitietokantoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
Department of Social Research
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology