Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0304 A.2.5 ASUNTOPOLITIIKAN PERUSTEET (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä tietämystä asuntopoliittisissa kysymyksissä.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä osa-alueita ovat
• Asuntopolitiikka: Asuntokysymys ja asuntopolitiikan teoria, lohkot, toimijat ja keinot
• Asuntotuotanto ja asumismuodot: Rakennusmaa. Tuotannon suuntaaminen, rakentaminen ja rahoitus. Omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuminen.
• Asumisen hinta: Vuokrasäännöstely. Asumisen hintaan vaikuttavat kustannustekijät. Vapaarahoitteinen ja valtion tukema asuntotuotanto. Asuntopolitiikan haasteina asunnottomuus ja segregaatio.
• Asumisen historiaa: Vedenjakajina ja yhteiskunnan väliintulon perusteena yhteiskunnalliset murrokset. Koti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Essee, joka perustuu erikseen sovittuihin referee-julkaisuihin, väitöskirjoihin ym.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet