Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7641 Kaupunkiuudistukset ja paikkamarkkinointi 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään uudempaan urbaaniin kehitykseen jälkiteollisten kaupunkiuudistusten, kaupunkikulttuurin kehittämisen ja markkinoinnin näkökulmista. Tavoitteena on oppia hahmottamaan urbaaneja prosesseja ja valtakysymyksiä, jotka liittyvät kaupunkien väliseen kilpailuun sekä paikkamarkkinointiin ja -brändäykseen.

Sisältö

Opiskeltavia teemoja kurssilla ovat paikkamarkkinointi urbaanina ilmiönä sekä erityisinä kaupunkiuudistusten muotoina mm. jälkiteollinen rantarakentaminen, korkea rakentaminen, kävelykeskustat, megatapahtumat ja kaupunkitilojen kalustaminen digitaalisella teknologialla.

Toteutustavat

Luentosarja, artikkelilukupaketti, ryhmätyö (vaihtoehtoisesti kirja-arvion laatiminen)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet