Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3017 PJOS9/PMAS11 Asiantuntijatyön ominaispiirteet 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Annika Blomberg (JO), Kati Suomi (MA) Opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä ensisijaisesti oman pääaineensa vastuuopettajaan.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiantuntijatyön ominaispiirteitä ja hallintaa eri toimialoilla. Opiskelija perehtyy asiantuntijatyön maineenhallintaan ja arvon luomiseen sekä syventyy asiantuntijoiden motivointiin ja sitoutumiseen liittyviin kysymyksiin. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittämistä. Kurssin jälkeen opiskelijalla on teoreettisia valmiuksia ja hän osaa soveltaa oppimaansa asiantuntijatyön johtamiseen.

Sisältö

Kurssin keskeiset teema-alueet: asiantuntijatyön moninaisuus ja ominaispiirteet sekä asiantuntijuuden kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Luennot, vierailijaluennot, seminaarit ja harjoitustyöt 24h. Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo 80 % tapaamiskerroista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Opintojaksolla on pakollinen läsnäolo 80 % tapaamiskerroista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.vsk yhteisvalinnan opiskelijat, 1. vsk maisteriohjelman opiskelijat, IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vastuuopettajien ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen johtamista ja organisointia ja markkinointia pääaineenaan lukeville Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoille. Kurssille mahtuu 40 opiskelijaa, joista etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman johtamisen ja organisoinnin ja markkinoinnin pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.