Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO025020 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria 8 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Professori Juha Laurila

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija johtamis- ja organisaatioteoriaan.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu JO025021 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria, kirjat 5 op. Artikkeli JO025022 JOJ12 Johtamis- ja organisaatioteoria, 3 op. Jatko-opiskelija laatii 20-25 sivun mittaisen submissiokelpoisen artikkelin
johtamis- ja organisaatioteorian alalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto A:

1. Strategy safari a guided tour through the wilds of strategic

management, Mintzberg, Henry (1998), 0-684-84743-4.

2. New directions for organization theory problems and prospects,

Pfeffer, Jeffrey (1997), 0-19-511434-5.

3. Organizations rational, natural and open systems, Scott, W.

Richard (1998), 0-13-266354-6.

4. Organization theory from Chester Barnard to the present and

beyond, Williamson, Oliver E. (ed.) (1995), 0-19-509830-7.

Vaihtoehto B:

Laajuudeltaan ja aihepiiriltään vastaava kuulustelijan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet