Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO025030 JOJ13 Tutkimusmetodologia 8 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Professori Juha Laurila ja nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää jatko-opiskelijan metodisia ja metodologisia tietoja sekä laajentaa hänen käsityksiään tutkimuksen teon erilaisista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä teoreettisista ja metodologisista valinnoista.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu JO025031 JOJ13 Tutkimusmetodologia, kirjat 5 op. Valitaan noin 4 menetelmäkirjaa tai muuta materiaalia omaa suuntautumista tukevasti. Suoritetaan kirjallisuudesta refleksiiviset esseet eri lähestymistapoja omaan tutkimusteemaan peilaten.
Harjoitukset JO025032 JOJ13 Tutkimusmetodologia, harjoitukset 3 op. Harjoitukset suoritetaan osallistumalla omassa korkeakoulussa tai muussa yliopistossa järjestettäviin tutkimusmetodologisiin erikoisseminaareihin ja vierailuluentoihin. Edellyttää oman tutkimusraportin esittämistä. Tohtorikoulutettavan vastuullisena opettajana antama opetus voidaan ottaa huomioon osasuorituksena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laajuudeltaan ja aihepiiriltään vastaava kuulustelijan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet