Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM065001 TMJ1 Talousmaantieteen teoria 8 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (2016-2017), Heli Marjanen (2017-2018)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää tieteenalan kehitysdynamiikkaa, osaa sijoittaa väitöskirjatutkimuksensa oman erityisalansa tutkimusperinteeseen, tuntee tieteenalan keskeisiä teoreettisia lähestymistapoja ja tutkimussuuntauksia sekä ymmärtää nykytutkimuksen monimuotoisuutta.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talousmaantieteen oppihistoriaan ja keskeisiin nykysuuntauksiin. Sen aikana paneudutaan neljään temaattiseen artikkelipakettiin, käydään niitä koskevaa kriittistä keskustelua lukemisseminaarissa ja kirjoitetaan niiden pohjalta esseet sovituista aiheista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kutakin seminaaria varten erikseen ilmoitetut artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication