Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM065010 TMJ2 Talousmaantieteen menetelmät 8 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Heli Marjanen (2017-2018)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijalla on kyky tehdä metodisia valintoja sekä suunnitella ja toteuttaa tieteellinen tutkimus omalla tutkimusalallaan.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talousmaantieteessä käytettäviin tutkimusmenetelmiin, menetelmien valintaan ja niiden soveltamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Jatko-opiskelija suorittaa sovitusti metodisen harjoitustyön tai harjoitustöitä ja laatii kirjallisen työselostuksen. Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Harjoitustyö(t) tai kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö (kirjat 4 op ja harjoitukset 4 op).

TM065010 TMJ Talousmaantieteen menetelmät 8 op.
TM065011 TMJ2 Talousmaantieteen metodiikka, kirjat 4 op.
TM065012 TMJ2 Talousmaantieteen metodiikka, harjoitukset, 4 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication