Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065010 TMJ2 Talousmaantieteen menetelmät 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Heli Marjanen (2017-2018)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijalla on kyky tehdä metodisia valintoja sekä suunnitella ja toteuttaa tieteellinen tutkimus omalla tutkimusalallaan.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talousmaantieteessä käytettäviin tutkimusmenetelmiin, menetelmien valintaan ja niiden soveltamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Jatko-opiskelija suorittaa sovitusti metodisen harjoitustyön tai harjoitustöitä ja laatii kirjallisen työselostuksen. Ei luento-opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Harjoitustyö(t) tai kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö (kirjat 4 op ja harjoitukset 4 op).

TM065010 TMJ Talousmaantieteen menetelmät 8 op.
TM065011 TMJ2 Talousmaantieteen metodiikka, kirjat 4 op.
TM065012 TMJ2 Talousmaantieteen metodiikka, harjoitukset, 4 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet