Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM065020 TMJ3 Talousmaantieteen erikoistumisjakso 8 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (2016-2017), Heli Marjanen (2017-2018)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijalla on syvällinen ymmärrys jonkin talousmaantieteen tutkimusalan kehityksestä ja hän pystyy hahmottamaan ko. alan tutkimuksessa avoimia tutkimuskysymyksiä sekä tunnistamaan alalla tehdyn tieteellisen kontribuution.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää johonkin oman tutkimuksen kannalta merkittävään talousmaantieteen tutkimusalaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu ja/tai erikseen sovittavat kirjalliset työt ja/tai kotimaassa/ulkomailla suoritetut jatkokoulutuksen opintojaksot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Opintojakso tai osa siitä on mahdollista korvata a) yliopistotasolla annetulla opetuksella, jonka suunnitteluun ja toteutukseen tohtorikoulutettava osallistuu vastuullisena opettajana ja jonka perusteella hänen voidaan katsoa hallitsevan alansa tärkeitä oppisisältöjä (vastuullisia koulutustehtäviä tohtorikoulutettavalle voidaan kuitenkin antaa vasta tohtorikoulutuksen loppupuolella) (enintään 6 op); b) kansainvälisillä vierailuilla (enintään 6 op); ja/tai c) alustuksilla/abstrakteilla/papereilla kansainvälisissä ja kansallisissa konferensseissa (enintään 6 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication