Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TM065030 TMJ4 Talousmaantieteen tutkimusseminaari 8 ECTS
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Heli Marjanen (lv 2017-2018)

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaariin osallistuminen harjaannuttaa opiskelijan oman tutkimuksen raportoimiseen, esittämiseen sekä toisten tutkijoiden työn arviointiin ja rakentavaan, kriittiseen tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen talousmaantieteen jatkotutkimusseminaareihin sekä oman erikoisalan vastaaviin tilaisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Valmisteilla olevien opinnäytetöiden ja muiden tutkimusten esittäminen sekä kriittinen arviointi; toisten tutkijoiden artikkelikäsikirjoitusten tai yhden lähes valmiin väitöskirjan opponointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuhunkin tapaamiseen liittyvä materiaali (artikkeli- tai väitöskirjakäsikirjoitukset).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Marketing and International Business
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication