Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM065030 TMJ4 Talousmaantieteen tutkimusseminaari 8 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Heli Marjanen (lv 2017-2018)

Osaamistavoitteet

Tutkimusseminaariin osallistuminen harjaannuttaa opiskelijan oman tutkimuksen raportoimiseen, esittämiseen sekä toisten tutkijoiden työn arviointiin ja rakentavaan, kriittiseen tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen talousmaantieteen jatkotutkimusseminaareihin sekä oman erikoisalan vastaaviin tilaisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Valmisteilla olevien opinnäytetöiden ja muiden tutkimusten esittäminen sekä kriittinen arviointi; toisten tutkijoiden artikkelikäsikirjoitusten tai yhden lähes valmiin väitöskirjan opponointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuhunkin tapaamiseen liittyvä materiaali (artikkeli- tai väitöskirjakäsikirjoitukset).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet