Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO3600 S6. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielmansa kautta tieteelliseen tiedonhankintaan, tutkimusmenetelmiin ja raportointiin.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielmansa. Tutkielmassa hän soveltaa opintojen kuluessa hankkimiaan teoreettisia ja metodisia taitoja. Tutkielmassaan opiskelija raportoi tulokset, tekee tuloksistaan tieteellisiä päätelmiä ja pohtii niiden merkitystä oman tieteenalansa kannalta. Lisäksi hän osoittaa työssään kriittistä ajattelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Seminaariosallistuminen ja pro gradu -tutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kaikki pro gradu -tutkielmat tarkastetaan Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Mikäli suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole jo osoitettu kandidaatintutkinnossa, kirjoitetaan kypsyysnäyte samalla tavoin kuin kandidaatin tutkintoon suoritettavasta kypsyysnäytteestä on määrätty. Kirjallinen kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun pro gradu -tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tutkielman ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen koetta. Mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa kandidaatintutkinnossa, osoitetaan maisterivaiheen kypsyysnäytteellä pelkästään perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos