Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4047 S.7 Tutkielma ja kypsyysnäyte 40 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija soveltaa ja syventää aiemmissa opinnoissa omaksumaansa sosiologista ajattelutapaa ja tutkimustaitoja. Opiskelija on harjaantunut itsenäiseen tutkimustyöhön ja hallitsee lähteiden käytön, tutkimusmenetelmät, tieteellisen esitystavan sekä kirjallisen ilmaisun.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa pro gradu tai laudatur -tutkielman, jonka arvioi kaksi tarkastajaa. Toinen tarkastajista on oppiaineen professori. Kypsyysnäytteen tarkistaa tutkielman ohjaaja. Pro gradu -tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Opiskelija kirjoittaa tutkielman joko suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai erikseen sovittaessa jollakin muulla kielellä.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kypsyysnäytettä koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät opinto-oppaasta yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan osiosta. Tutkielmaa koskevia ohjeita löytyy sosiologian verkkosivuilta (http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiologia/opiskelu/opinnot/valmistuminen/Sivut/home.aspx).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet