Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MU509002 TEV1 Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot 2 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK
Vastuuhenkilö
VTM Heini Hult-Miekkavaara

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija
oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia
vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee
kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän
neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää
keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta
urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä
työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa. Opiskelija saa myös toimintatapoja
työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävässä esimiehen roolia työyhteisön
tyypillisimmissä haasteissa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään, millainen itse on ryhmässä.

Sisältö

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:
- Miten erottautua työmarkkinoilla
- Työsopimuksen ja työlainsäädännön keskeiset kohdat
- Miten neuvottelen palkkani
- Miten menetellä työelämän ristiriita- ja muutostilanteissa
- Työelämän joustot ja mahdollisuudet
- Miten toimin esimiehen roolissa erilaisissa työelämän tilanteissa
- Millainen olen ryhmässä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Lähiopetuksen aikana työskennellään myös ryhmä- ja
pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.
Luennoilla läsnäolovelvollisuus.
Opintojakso sisältää lähiopetusta yhteensä 16 h. Lähiopetus toteutetaan kahtena intensiivipäivänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ennakko- ja lopputehtävän hyväksytty suorittaminen, osallistuminen lähiopetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ennakkotehtävä ja -materiaalit toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 000018 TEV1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.