Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH000023 Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Dosentti Jyrki Liesivuori, puh. 050-3680096, jyrki.liesivuori@utu.fi (Turun työtieteiden keskus)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan työn, työelämän, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä, sisällöstä ja merkityksestä työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti työelämän hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja niiden monimutkaisia yhteyksiä, sekä antaa opiskelijalle esimiesvalmiuksia.

Opiskelijan työelämään liittyvän osaamisen lisääminen ja työhyvinvointiin liittyvien valmiuksien edistäminen parantavat hänen kiinnittymistään työelämään. Opiskelijan työhyvinvointivalmiudet ja työelämään liittyvän tietouden lisääntyminen ovat yhteydessä työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvoinnin ja työelämän laadun paranemiseen.

Sisältö

Muutokset työssä ja työelämässä
Työhyvinvoinnin kokonaisuus
Työolot ja työympäristö työhyvinvointia luomassa
Aivot ja työ
Työterveys ja ammattitaito työhyvinvoinnin edistäjinä
Työhyvinvoinnin vaikuttavuus

Toteutustavat

Interaktiivinen opetus 14h ja ryhmätyö 4h (opiskelijat jaettuna pienryhmiin).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Work Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Toteutuu kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätlukukautena.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Tuomo Alasoini: Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla. Helsinki 2011. TYKES: Raportteja 76.

2.Tuomo Alasoini: Mainettaan parempi työ. Kymmenen väitettä työelämästä. EVA raportti, Helsinki 2010.

3.Netistä löytyvät valitut julkaisut.

4.Luennoilla käsitelty materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksoa tarjotaan kaikille Turun yliopiston eri tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Lisäksi opintojaksoa tarjotaan jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijan on mahdollista osallistua opintojaksolle mutta hänen on varmistettava ko. opintojakson sopivuus jatko-tutkintoonsa omasta jatko-tutkinto-ohjelmastaan/tiedekunnastaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.