Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH007703 Alumni Keynote speakers 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Eija Koskivaara
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yritystoiminnan ja -talouden ilmiöitä sekä ekonomin uraa käytännön esimerkkien valossa. Opiskelija kykenee kriittisesti peilaamaan liiketalouteen ja uraan liittyviä kysymyksiä oppimiinsa teorioihin sekä oman kokemusmaailmaansa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa, että käytännön ilmiöitä voidaan tarkastella erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista. Opiskelija osaa ilmaista oman perustellun ja analyyttisen näkemyksensä esitettyihin aiheisiin.

Sisältö

Luentosarja koostuu Turun kauppakorkeakoulun alumnien vierailuesityksistä ja keskusteluista. Aiheet kattavat laajasti talouselämän teemoja ja täsmentyvät vierailijoiden mukaan. Aihepiirit koskettavat Turun kauppakorkeakoulussa opetettavia aineita sekä erilaisia ekonomin urapolkuja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja reflektion laatiminen esityksistä kurssin vastuuhenkilön antamien ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakson pisteet sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.