Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH003002 Osallistuminen yliopistoyhteisössä, järjestötoiminta 1–3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kirsi Tammi

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt yhdistystoiminnan järjestämiseen, yhdistyksen sääntöihin ja ymmärtää näiden vaikutuksen yhdistyksen harjoittamaan toimintaan, hallitsee kokousten kokouskäytännöt, ja on perehtynyt käytännön tasolla työryhmien sekä projektien johtamiseen.

Sisältö

Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia osallistumalla aktiivisesti järjestötoimintaan. Opiskelija toimii vähintään vuoden ajan luottamustehtävissä Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksessa, sen toimijaryhmän tai jaoston hallituksessa, vastaavan tyyppisissä luottamustehtävissä Porin Kylterit ry:ssä, Taloustieteen klubi ry:ssä tai Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Opiskelija osallistuu yhdistyksen toiminnan järjestämiseen sen eri osa-alueilla.

Aktiivisesti suoritetusta vähintään vuoden kestäneestä luottamustehtävästä varsinaisena jäsenenä (ei varajäsen) myönnetään Turun kauppakorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon 1-3 opintopistettä tutkinnon muihin opintoihin pääsääntöisesti seuraavasti:

Yhdistyksen hallituksessa (TuKY ry) toimiminen 3 op
Toimijaryhmän puheenjohtajana toimiminen 2 op
Jaoston tai toimijaryhmän hallituksessa toimiminen 1 op

Opiskelija voi saada opintosuorituksen vain kerran. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hakemuksen toimittamista opintotoimistoon, ks. alla. Hakemuksesta on käytävä ilmi luottamustehtävä, sen kesto, eritelty sisältö toiminnasta ja sen aktiivisuudesta sekä kuvaus siitä, miten järjestötoimintaan osallistuminen on kehittänyt opiskelijan työelämätaitoja ja osaamista. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys luottamustehtävien luonteesta. Selvitykseksi hyväksytään järjestötoiminnan puheenjohtajan antama todistus asiasta tai itse laadittu ja järjestön puolesta hyväksytty selvitys toimenkuvasta ja tehtävistä.

Luottamustehtävän on kestettävä vähintään vuoden. Opintosuoritusta voi hakea takautuvasti edellyttäen kuitenkin, että luottamustyö on suoritettu kokonaisuudessaan tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisen jälkeen. Yli 5 vuotta vanhaa luottamustehtävässä toimimista (aloitushetkestä laskien) ei hyväksytä suorituksen perusteeksi. Opintosuorituksen hyväksyy tiedekunnan opintopäällikkö.

HAKEMUSLOMAKE: http://bit.ly/2pb3hiK

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.