Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH003003 Opetuksessa avustaminen 1–3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kirsi Tammi

Yleiskuvaus

Opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia osallistumalla avustaviin tehtäviin opetuksessa tai sen järjestelyissä. Suoritus suositellaan tehtäväksi maisterivaiheessa. Turun kauppakorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon voidaan opetuksessa avustamisesta hyväksyä 1-3 opintopistettä tutkinnon muihin opintoihin siten, että noin 27 tunnin mittainen suoritus vastaa yhtä opintopistettä.

Sisältö

Opiskelija voi saada opintosuorituksena opetuksessa avustamisesta enintään yhteensä 3 opintopistettä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää vapaamuotoisen hakemuksen toimittamista ko. oppiaineen vastuuprofessorille. Hakemuksesta on käytävä ilmi suoritetut tehtävät, niiden kesto ja kuvaus siitä, miten opetuksessa tai sen järjestämisessä avustaminen on kehittänyt opiskelijan työelämätaitoja ja osaamista. Opintosuorituksen hyväksyy oppiaineen vastuuprofessori.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.