Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052024 YJ18 Yhtiöoikeuden perusteet 4 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija elinkeinoelämän tärkeintä yritysmuotoa, osakeyhtiötä, sääntelevän lainsäädännön keskeisiin kohtiin. Kurssilla tutustutaan myös lähes jokaista suomalaista koskettavaa asumismuotoa, asunto-osakeyhtiötä, sääntelevän lainsäädännön keskeisiin kohtiin.

Sisältö

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää muun muassa miten päätöksenteko osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja hallituksessa tapahtuu, miten voitonjaosta ja osakeanneista päätetään sekä miten osakeyhtiön sulautuminen ja jakautuminen tapahtuvat. Asunto-osakeyhtiöiden osalta perehdytään tärkeimpiin päätöksentekoa ja hallintoa sekä yhtiön hallitseman rakennuksen peruskorjauksia säänteleviin normeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Immonen, Raimo – Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet (Talentum, 2012 tai uud.)
2.
Sillanpää, Matti J. - Vahtera, Veikko: Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä (WSOY Pro, 2011 tai uud.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos