Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052007 YJ5 Oikeuslähteet 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee erilaiset oikeuslähteet ja niiden luonteen. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan rakenteellisesti selkeitä oikeustieteellisiä kirjoituksia sekä arvioimaan kriittisesti kirjallisia töitä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille perustiedot oikeudellisen tiedon lähteistä ja oikeuslähteiden käyttämisen säännöistä. Jakson tarkoituksena on myös perehdyttää oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä näiden ratkaisujen perustelemiseen.

Toteutustavat

Opintojakso sisältää luento- ja harjoituskurssin YJ5 "Oikeuslähteet" 16 t (Virtanen). Opintojakso on tarjolla ainoastaan yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille ja sen voi suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella ja se suoritetaan ennen kandidaatintutkielman laatimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin on pakollista. Harjoitustyönä oikeudellisen analyysin laatiminen oman opintosuuntautumisen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III tai
3. vsk I

(Kandidaatintutkielman kirjoittamista edeltävä lukukausi.)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kirjoitetaan juridiikkaa: ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille, Husa, Jaakko; Mutanen, Anu; Pohjalainen, Teuvo (2008), 9789521413551.

2. Tutkielman tekijän käytännön opas, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätietoja

HUOM! KURSSI ON TARJOLLA AINOASTAAN YRITYSJURIDIIKAN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE! Kurssi suoritetaan ennen kandidaatintutkielman laatimista. Mikäli kurssin opiskelijamäärää joudutaan rajoittamaan, annetaan etusija opinnoissaan pidemmälle ehtineille. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Lukuvuodesta 2017-2018 lähtien opintojakso on 6 op:n laajuinen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos