Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012008 LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mikko Kepsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LRYB on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrityksen vaihtoehtolaskelmiin. Opiskelija ymmärtää laskentatoimen tarjoamat mahdollisuudet tukea yrityksen johdon päätöksentekoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa myös soveltaa laskentatoimen menetelmiä käytäntöön.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat tuotantopoliittiset vaihtoehtolaskelmat, investointilaskelmat sekä investointien suunnittelu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yrityksen toimintavaihtoehtojen valintaan liittyvät tuotantopoliittiset kannattavuuslaskelmat. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia investointien kannattavuuden suunnitteluun liittyvät laskelmat eri investointilaskentamenetelmillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luennot 24 t (Kepsu), sovellutukset 24 t (Kepsu, ryhmät 1-4) ja harjoituskurssi Atk-sovellutukset 4 t (Laine ryhmät 1-6).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen tenttisuoritus muodostaa 80 % ja ATK-harjoitus 20 % kurssin kokonaisarvosanasta. Kerran palautettu ATK-harjoitus on voimassa kaikissa kyseisen lukuvuoden tenteissä. Mikäli ATK-harjoitusta ei ole palautettu tenttiin osallistumiseen mennessä, saa ATK-harjoituksesta 0 pistettä.

Ennen lukuvuotta 2017-2018 ATK-harjoituksen hyväksytysti suorittaneilla opiskelijoilla on mahdollisuus jättää uusi ATK-harjoitus tekemättä, jolloin heidän kurssiarvosanansa määräytyy täysin tenttisuorituksen mukaisesti ja kokonaispisteissä ei huomioida ATK-suorituksen osuutta.

Lukuvuosi 2016-2017:
Kokonaisuus LT012008 LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa, 5 op.
Kuulustelu LT012009 LR04 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa, luennot ja kirjallisuus, 5 op.
ATK-harjoitustehtävä LT012014 LR04 Atk-sovellutukset. ATK-harjoitustehtävän tulee olla suoritettuna ennen kuulustelusuorituksen rekisteröimistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management and cost accounting, 6th edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, Alnoor Bhimani.../et.al./ (2015), ISBN 13: 978-1292063461. Luvut 6, 9, 10 ja 13.
2. Strategiset investoinnit: Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus. Tietosanoma, Helsinki, Puolamäki, Esa; Ruusunen, Pertti (2009), 978-951-885-291-2.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali.
3. Capital Budgeting and Investment Analysis. Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall, Shapiro, Alan C. (2005), 0-13-066090-6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos