Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012015 LR06 Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Henri Teittinen (2016-2017), Mika Jakovaara ja Jan Pfister (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojaksot LRYB ja LR02 on suoritettu. Lisäksi suositellaan LR04:n suorittamista.

Osaamistavoitteet

Jaksossa kehitetään erityisesti liiketoiminnan johtamisen tukemiseen suuntautuneen controllerin tehtäväkuvan edellyttämiä valmiuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan laskentatoimen moniulotteisen roolin toiminnan ohjaamisessa ja osaa kehittää erilaisten organisaatioiden suorituksen mittauksen järjestelmiä sekä tukea strategisen johdon laskentatoimen tekniikoiden soveltamista erilaisissa johtamisympäristöissä.

Sisältö

Opintojakso käsittelee ohjausta tukevaa johdon laskentatoimea keskittyen tulosyksikkölaskentaan. Jakson keskeiset teemat ovat yrityksen ohjausta tukevat mittarit, siirtohinnoittelu, strateginen johdon laskentatoimi ja talousjohdon rooli toiminnan ohjaamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Lukuvuonna 2016-17 luennot 24 t (Teittinen) ja case-harjoituskurssi 8 t (Teittinen ja Pfister, ryhmät 1-4). HUOM! Luennot suomeksi ja Pfisterin case-harjoitukset englanniksi.

Opetusajat lukuvuonna 2017-18 (kurssi alkaa poikkeuksellisesti ma 9.10. intensiiviopetuksena ja jatkuu II periodissa):
- luennot yhteensä 18 h (muutettu 18.9.2017)
- 6 h viikolla viikolla 41 eli ma 9.10. - ke 11.10.2017 klo 12-14
- 2. periodin aikana tiistaisin klo 12-14
- harjoitukset periodin 2 aikana keskiviikkoisin (klo 8-10, klo 10-12, klo 12-14 ja klo 14-16). Harjoitusten opetuskieli on englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kuulustelu luennot ja kirjallisuus, 80 % ja case-harjoituskurssi 20 % kokonaisarvosanasta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall, Simons, Robert (2000), 013-021945-2.
2. Management and cost accounting, 5th edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, Alnoor Bhimani.../et.al./ (2012), 978-0-273-75745-0. Luvut 12, 18-22.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos