Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012056 LR07, 6 IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Antti Fredriksson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit) ja niiden soveltamisesta yritysten kirjanpidossa sekä vaikutuksesta tilinpäätöksen suunnittelutilanteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisten tilinpäätösstandardien viitekehykseen ja keskeisiin IFRS-standardeihin. Lisäksi kurssilla sovelletaan omaisuuserien arvonmäärityksen malleja kirjanpidon vientien dokumentaationa. Kurssilla laaditaan pakollinen harjoitustyö laskentainformaation laatimisen ja soveltamisen näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kuulustelu ja vapaaehtoiset harjoitustyöt. Arvosana muodostuu kirjallisesta tentistä (70%) ja harjoitustöistä (30%).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Ei OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-17. KURSSI ON TARKOITUS JÄRJESTÄÄ JOKA TOINEN LUKUVUOSI.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

IFRS Käytännön käsikirja (4. uudistettu painos). Edita, Helsinki, Anttila, Reija et al. (2017), 978-951-37-6403-6. (Painos päivitetty 9.2.2018)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos